Finska Läkaresällskapets Handlingar

Vetenskaplig tidskrift som riktar sig främst till läkare. Innehåller också föreningens årsberättelser, minnesord etc.

Allmänt

UtgivareFinska Läkaresällskapet r.f.
ChefredaktörChrister Holmberg
Antal nr/årTvå/år
Upplagaca 2200

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressFinska Läkaresällskapet
PB 82
00251 Helsingfors

kansliet@fls.fi
Prenumerationerkansliet@fls.fi
eller
tfn 09-47768 090
Annonserkansliet@fls.fi
eller
tfn 09-4776 8090
Webbplatswww.fls.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige